O spoločnosti Rail Consulting s.r.o.

Poradenské a konzultačné služby

Spoločnosť Rail Consulting s.r.o. vznikla v roku 2018 s primárnym cieľom poskytovať poradenské a konzultačné služby pre podniky pôsobiace na dopravnom trhu v Slovenskej a Českej republike.

K hlavnému zámeru našej činnosti sa v priebehu svojho pôsobenia pridala aj činnosť komplexného riadenia a správy spoločností so zameraním na železničný segment.

Naše službyKontakty
slider-img-01

Prečo my?

Máme bohaté skúsenosti v oblasti železničnej dopravy a hlavne v komunikácii so štátnou správou, s prípravami podkladov pre rôzne povolenia, certifikácie a podobne.

Individuálny prístup

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a jeho snažíme sa prispôsobiť jeho potrebám.

Komplexné riešenia

Zabezpečíme komplexne všetky vaše potreby pre získanie licencií a povolení.

Pôsobíme v SR a ČR

Zabezpečujeme služby pre podniky pôsobiace na dopravnom trhu v Slovenskej a Českej republike.

Poskytované služby

Konzultačná a poradenská činnosť pri prevádzkovaní dopravy na dráhe v SR a ČR

 • Konzultačná a poradenská činnosť pri získaní licencie pre prevádzkovanie dopravy na dráhe v Slovenskej a Českej republike.
 • Vypracovanie a podanie Žiadosti u udelenie licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb.
 • Zastupovanie klienta počas procesu posudzovania žiadosti.

Konzultačná a poradenská činnosť pri prevádzkovaní dráhy – vlečky v SR a ČR

 • Konzultačná a poradenská činnosť pri získaní povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy v Slovenskej a Českej republike.
 • Vypracovanie a podanie Žiadosti o vydanie povolenia za prevádzkovanie železničnej dráhy.
 • Zastupovanie klienta počas procesu posudzovania žiadosti.

Zastupovanie obchodných partnerov pred orgánmi štátnej a verejnej správy

V prípade potreby Vás, na základe plnej moci, zastúpime pri jednaniach s orgánmi štátnej a verejnej správy v oblastiach prevádzkovania dopravy na dráhy, prevádzkovania dráhy, v procese Jednotných bezpečnostných osvedčení a v procesoch povoľovania typov železničných vozidiel.

Správa spoločnosti (založenie spoločnosti a zabezpečenie jej prevádzky)

 • Založenie právnickej osoby (s.r.o.) podľa požiadaviek klienta a následný podaj návrhu na zápis údajom do obchodného registra.
 • Zmena údajov zapísaných v obchodnom registri
 • Poskytnutie sídla spoločnosti v Bratislave
 • Správa e-schránky na slovensko.sk

Organizovanie školení pre získanie a udržanie odbornej spôsobilosti zamestnancov dopravných podnikov v Slovenskej a Českej republike

V spolupráci s partnerskými školiacimi strediskami zabezpečíme individuálne a skupinové kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti prevádzkového personálu železničného podniku v zmysle platnej legislatívy a interných predpisov dopravcov.

Konzultácie v oblastiach:

 • Povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh a pre povolenie typu vozidla
 • Jednotných bezpečnostných osvedčení
 • Udelenia licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb
 • Vydania povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy

Naše služby v oblasti ECM

 • Konzultačná a poradenská činnosť pre získanie Osvedčenia zhody subjektu zodpovedného za údržbu a Osvedčenia zhody funkcií údržby v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/779.
 • Zastupovanie žiadateľa pri získavaní osvedčení pred certifikačným orgánom.
 • Služby interného/externého audítora pre oblasť ECM.
 • Posúdenie žiadostí a dokumentácie pred odoslaním žiadostí certifikačnému orgánu.

Kontaktné informácie

Trnavská cesta 159/26, 821 08 Bratislava

office@railconsulting.eu

+421 949 259 349

IČO: 51 411 458
IČ DPH: SK2120690847

Ak máte nejaké otázky alebo požiadavky na naše služby, môžete nám ich poslať prostredníctvom nasledujúceho formulára.

 

Pošli správu